اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/doc/fa/168769/تازه-های-کتابخانه-تخصصی-تاریخ-شهریور-ماه-1398&text=تازه های کتابخانه تخصصی تاریخ- شهریور ماه 1398

اشتراک گذاری