اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/doc/fa/200814/تاریخ-شفاهی-موقوفات-آستان-قدس-در-یزد-و-کرمان&text=تاریخ شفاهی موقوفات آستان قدس در یزد و کرمان

اشتراک گذاری