اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/doc/fa/60979/برگزاری-نشست-تخصصی-«-بررسی-نقش-بازار-مشهد-در-انقلاب-اسلامی»&text=برگزاری نشست تخصصی « بررسی نقش بازار مشهد در انقلاب اسلامی»

اشتراک گذاری