اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/doc/fa/61004/معرفی-کتاب-فرهنگ‌های-دیجیتال-درک-رسانه‌های-جدید&text=معرفی کتاب: فرهنگ‌های دیجیتال: درک رسانه‌های جدید

اشتراک گذاری