اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/doc/fa/61007/معرفی-کتاب-رسانه-و-خبربرخی-دیدگاه‌های-غالب-و-انتقادی&text=معرفی کتاب: رسانه و خبر(برخی دیدگاه‌های غالب و انتقادی)

اشتراک گذاری