اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/doc/fa/61011/معرفی-کتاب-شیوه-نگارش-در-رسانه-ها&text=معرفی کتاب: شیوه نگارش در رسانه ها

اشتراک گذاری