اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/doc/fa/61271/به-مناسبت-3-دی-سالروز-ثبت-احوال&text=به مناسبت 3 دی سالروز ثبت احوال

اشتراک گذاری