اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/doc/fa/62633/تاریخ-شفاهی-در-ایران&text=تاریخ شفاهی در ایران

اشتراک گذاری