اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/doc/fa/62887/سال-چهارم-شماره-4-پاییز-و-زمستان-1397&text=سال چهارم/ شماره 4 (پاییز و زمستان 1397)

اشتراک گذاری