اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/doc/fa/88084/حضور-فعال-مرکز-اسناد-و-مطبوعات-آستان-قدس-در-کنگره-ملی-آرشیو&text=حضور فعال مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس در کنگره ملی آرشیو

اشتراک گذاری