اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/fa/135649/نخستین-موزه‌نمایشگاه-مناسبتی‌موضوعی-در-موزۀ-آستان-قدس-رضوی-افتتاح-می‌شود&text=نخستین موزه‌نمایشگاه مناسبتی‌موضوعی در موزۀ آستان قدس رضوی افتتاح می‌شود

اشتراک گذاری