اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/fa/136361/نقد-کتاب-برگزیدۀ-جشنوارۀ-کتاب-سال-رضوی-با-حضور-مجازی-نویسندۀ-لبنانی&text=

اشتراک گذاری