اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/fa/138596/شرح-اعلام-منطق‌الطير-عطار-نيشابوري&text=شرح اعلام منطق‌الطير عطار نيشابوري

اشتراک گذاری