اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/fa/150966/تغییر-مخاب-در-قرآن&text=تغییر مخاب در قرآن

اشتراک گذاری