اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/fa/168393/اهدای-قرآن-خطی-دورۀ-قاجار-با-ترجمۀ-فارسی&text=اهدای قرآن خطی دورۀ قاجار با ترجمۀ فارسی

اشتراک گذاری