اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/fa/170071/38-هزار-نسخه-نشریه-جذب-مرکز-مطبوعات-رضوی-شد&text=38 هزار نسخه نشریه جذب مرکز مطبوعات رضوی شد

اشتراک گذاری