اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/fa/170073/پروفسور-کوهن،-پژوهشگر-انگلیسی،-در-بازدید-از-موزۀ-فرش-رضوی-شرایط-نگهداری-و-شیوۀ-نمایش-فرش-در&text=پروفسور کوهن، پژوهشگر انگلیسی، در بازدید از موزۀ فرش رضوی: شرایط نگهداری و شیوۀ نمایش فرش در اینجا، به‌خوبی موزه‌های اروپاست

اشتراک گذاری