اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/fa/173133/ثبت-گنجینه‌های-تاریخی-آستان-قدس-رضوی-در-حافظۀ-جهانی-یونسکو&text= ثبت گنجینه‌های تاریخی آستان قدس رضوی در حافظۀ جهانی یونسکو

اشتراک گذاری