اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/fa/32566/تاریخ-شفاهی&text=تاریخ شفاهی

اشتراک گذاری