اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/fa/32674/واقفین-عمده-کتاب-به-کتابخانه-های-آستان-قدس-رضوی&text=واقفین عمده کتاب به کتابخانه های آستان قدس رضوی

اشتراک گذاری