اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/fa/36581/آئین-نامه-های-بخشتالار-و-کتابخانه-های-تخصصی-اداره-کتابخانه-عمومی&text=آئین نامه های بخش/تالار و کتابخانه های تخصصی اداره کتابخانه عمومی

اشتراک گذاری