اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/fa/53734/افتتاحيه-مجتمع-فرهنگی-درگز&text=افتتاحيه مجتمع فرهنگی درگز

اشتراک گذاری