اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/fa/53735/افتتاحيه-مجتمع-فرهنگي-و-كتابخانه-قوچان&text=افتتاحيه مجتمع فرهنگي و كتابخانه قوچان

اشتراک گذاری