اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/fa/53738/مراسم-افتتاح-كتابخانه-تخصصي-اقتصاد-اسلامی&text=مراسم افتتاح كتابخانه تخصصي اقتصاد اسلامی

اشتراک گذاری