اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/fa/54013/بازدید-آیت-الله-مکارم-شیرازی-مرجع-تقلید-مسلمین-از-کتابخانه-مرکزی-آستان-قدس-رضوی&text= بازدید آیت الله مکارم شیرازی مرجع تقلید مسلمین از کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

اشتراک گذاری