اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/fa/63402/رونمایی-از-نسخه-خطی-صحیفه-سجادیه&text=رونمایی از نسخه خطی صحیفه سجادیه

اشتراک گذاری