اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/fa/63420/بازسازی-تنور-دورۀ-تیموری-در-کارگاه-مرمت-آستان-قدس&text=بازسازی تنور دورۀ تیموری در کارگاه مرمت آستان قدس

اشتراک گذاری