اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/fa/67294/برابر-نهاد-شاهنامه-فردوسي-و-غرر-السير-ثعالبي&text=برابر نهاد شاهنامه فردوسي و غرر السير ثعالبي

اشتراک گذاری