اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/fa/88128/پیامدهای-فردی-و-اجتماعی-تجمل-گرایی&text=پیامدهای فردی و اجتماعی تجمل گرایی

اشتراک گذاری