اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/ketabsal/fa/39306/آغاز-داوری-230-اثر-رسیده-به-چهارمین-جشنواره-انتخاب-کتاب-سال-رضوی&text=آغاز داوری 230 اثر رسیده به چهارمین جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی

اشتراک گذاری