اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/ketabsal/fa/39307/ارسال-فراخوان-جشنواره-انتخاب-کتاب-سال-رضوی-به-500-ناشر-برتر-جهانی&text=ارسال فراخوان جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی به 500 ناشر برتر جهانی

اشتراک گذاری