اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/ketabsal/fa/39308/شاعر-برگزیده-جشنواره-کتاب-سال-رضوی-کتابخانه-آستان-قدس-رضوی-در-ایران-بی-نظیر-است&text=شاعر برگزیده جشنواره کتاب سال رضوی: کتابخانه آستان قدس رضوی در ایران بی نظیر است

اشتراک گذاری