اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/ketabsal/fa/39309/ارسال-فراخوان-جشنواره-کتاب-سال-رضوی-به-چهار-هزار-نفر-از-شخصیت-های-مرتبط-با-بارگاه-ملکوتی-حضرت&text=ارسال فراخوان جشنواره کتاب سال رضوی به چهار هزار نفر از شخصیت های مرتبط با بارگاه ملکوتی حضرت رضا(ع) با همکاری اداره ارتباطات اسلامی وامور زائرین غیر ایرانی آستان قدس رضوی صورت گرفته است

اشتراک گذاری