اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/ketabsal/fa/39310/مترجم-برتر-چهارمین-جشنواره-انتخاب-کتاب-سال-رضوی-کتابخانه-آستان-قدس-رضوی-از-نظر-منابع-مطالعاتی&text=مترجم برتر چهارمین جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی: کتابخانه آستان قدس رضوی از نظر منابع مطالعاتی بسیار غنی و از کتابخانه های بی نظیر دنیاست

اشتراک گذاری