اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/ketabsal/fa/39311/یکی-از-برگزیدگان-چهارمین-جشنواره-کتاب-سال-رضوی-از-این-که-گام-کوچکی-در-اشاعه-و-گسترش-فرهنگ&text=یکی از برگزیدگان چهارمین جشنواره کتاب سال رضوی: از این که گام کوچکی در اشاعه و گسترش فرهنگ منور رضوی برداشته‌ام به خود می‌بالم

اشتراک گذاری