اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/ketabsal/fa/39312/حدادعادل-در-آیین-اختتامیه-چهارمین-جشنواره-انتخاب-کتاب-سال-رضویکتابخانه-آستان-قدس-رضوی-سند&text=حدادعادل در آیین اختتامیه چهارمین جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی:کتابخانه آستان قدس رضوی سند افتخار کشور است

اشتراک گذاری