اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/ketabsal/fa/39313/نفر-اول-جشنواره-انتخاب-کتاب-سال-رضوی-در-بخش-نثر-ادبی-ایجاد-بانک-اطلاعات-آثار-فاخر-نویسندگان&text=نفر اول جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی در بخش نثر ادبی: ایجاد بانک اطلاعات آثار فاخر نویسندگان جشنواره کتاب رضوی گام مهمی در اشاعه فرهنگ رضوی در کشور و جهان اسلام است

اشتراک گذاری