اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/ketabsal/fa/39314/ارسال-فراخوان-جشنواره-کتاب-سال-رضوی-به-سازمان-ملل-متحد،-مراکزفرهنگی،-دانشمندان-و-نویسندگان-70&text=ارسال فراخوان جشنواره کتاب سال رضوی به سازمان ملل متحد، مراکزفرهنگی، دانشمندان و نویسندگان 70 کشور جهان

اشتراک گذاری