اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/ketabsal/fa/39315/دعوتِ-بیش-از4500-ناشر-داخلی-و-خارجی-جهت-شرکت-در-چهارمین-جشنواره-انتخاب-کتاب-سال-رضوی&text=دعوتِ بیش از4500 ناشر داخلی و خارجی جهت شرکت در چهارمین جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی

اشتراک گذاری