اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/ketabsal/fa/39318/ناشر-شرکت-کننده-در-چهارمین-جشنواره-کتاب-سال-رضوی&text=ناشر شرکت کننده در چهارمین جشنواره کتاب سال رضوی:

اشتراک گذاری