اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/ketabsal/fa/39319/تمدید-مهلت-ارسال-آثار-به-جشنواره-انتخاب-کتاب-سال-رضوی-تا-12-شهریورماه-سال-جاری&text=تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی تا 12 شهریورماه سال جاری

اشتراک گذاری