اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/ketabsal/fa/39326/مرجعیت-علمی-آستان-قدس-رضوی،-آرمانی-دست-یافتنی-است&text=مرجعیت علمی آستان قدس رضوی، آرمانی دست یافتنی است

اشتراک گذاری