اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/ketabsal/fa/39352/اختتامیه-یازدهمین-جشنواره-کتاب-سال-رضوی-برگزار-شد&text=اختتامیه یازدهمین جشنواره کتاب سال رضوی برگزار شد

اشتراک گذاری