اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/ketabsal/fa/39363/332-اثر-علمی-و-فرهنگی-نویسندگان-جهان-اسلام-رسیده-به-دهمین-جشنواره-کتاب-سال-رضوی-به-داوری-رسید&text=332 اثر علمی و فرهنگی نویسندگان جهان اسلام رسیده به دهمین جشنواره کتاب سال رضوی به داوری رسید

اشتراک گذاری