اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/ketabsal/fa/39372/فرصتی-دوباره-به-نویسندگان-و-ناشران-جهان-اسلام؛-مهلت-ارسال-آثار-به-یازدهمین-جشنواره-كتاب-سال&text=فرصتی دوباره به نویسندگان و ناشران جهان اسلام؛ مهلت ارسال آثار به یازدهمین جشنواره كتاب سال رضوي تا 27خرداد تمدید شد

اشتراک گذاری