اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/ketabsal/fa/39377/7000-شخصیت-علمی-و-فرهنگی-جهان-اسلام-به-جشنواره-کتاب-سال-رضوی-فراخوان-شدند&text=7000 شخصیت علمی و فرهنگی جهان اسلام به جشنواره کتاب سال رضوی فراخوان شدند

اشتراک گذاری