اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/ketabsal/fa/39388/فرصتی-دوباره-برای-نویسندگان-و-ناشران-جهان-اسلام&text=فرصتی دوباره برای نویسندگان و ناشران جهان اسلام

اشتراک گذاری