اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/ketabsal/fa/39392/فراخوان-جشنواره-بین-المللی-کتاب-سال-رضوی-در-میان-2100-ناشر-داخلی-و-خارجی-نمایشگاه-بین¬المللی&text=فراخوان جشنواره بین المللی کتاب سال رضوی در میان 2100 ناشر داخلی و خارجی نمایشگاه بین¬المللی کتاب تهران منتشرشد

اشتراک گذاری