اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/ketabsal/fa/39435/برگزیده-ششمین-جشنواره-انتخاب-کتاب-سال-رضوی-در-بخش-آثار-شایسته-چاپ-تمام-لحظات-نگارش-«شرط-هشتم»&text=برگزیده ششمین جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی در بخش آثار شایسته چاپ: تمام لحظات نگارش «شرط هشتم» برایم لحظه‌های حضور بود

اشتراک گذاری