اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/ketabsal/fa/39438/مترجم-برگزیده-ششمین-جشنواره-انتخاب-کتاب-سال-رضوی-از-کشور-پاکستان-آثار-اسلامی،-هر-چه-بیشتر&text=مترجم برگزیده ششمین جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی از کشور پاکستان: آثار اسلامی، هر چه بیشتر باید به زبان‌های گوناگون ترجمه شود

اشتراک گذاری